Květen 2008

Spánek koní

30. května 2008 v 13:09 | Siky |  encyklopedie

O čem se zdá koním?

Koně dokáží spát vestoje. Je to mezi laickou veřejností docela známá věc, kterou potvrdí i odborník. Kůň má speciálně uzpůsobené svalstvo, šlachy a vazy končetin a krku, které vytváří tzv. mechanizmus neúnavného stání. Pokud kůň spí vestoje, zatěžuje obě hrudní končetiny, zatím co pánevní končetiny v zatěžování střídá. Odpočívající pánevní končetinu má odlehčenou a opírá se o zem jen předním okrajem kopyta. Je to jakýsi "pohov". Krk má ve vodorovné poloze, oči jsou přivřené. Tato poloha vyžaduje minimální svalovou námahu. Mohlo by se tedy zdát, že ležení není pro koně nevyhnutelné. Opak je však pravdou.
Spánek je pro všechny organizmy mimořádně důležitý, stejně jako například potrava. Je základním požadavkem na existenci živých organizmů, který nás chrání před přetížením a vyčerpáním. Člověk i zvíře vydrží bez potravy déle než bez spánku.

REM spánek:

Spánek savců je složitý stav. Má několik fází. Pro nás nejzajímavější je fáze REM (z anglického "Rapid Eye Movement" - rychlý pohyb očí). V průběhu REM spánku jsou na elektroencefalogramu vlny jako při bdění, přes víčka je pozorovatelný rychlý pohyb očí, ale všechny ostatní pohybové (motorické) funkce jsou ochablé. Tento stav, kdy je mozek aktivní, ale tělo ne, je čas snů.
Starší název pro REM spánek je "paradoxní spánek". V jeho průběhu největší aktivitu vykazuje mozková kůra, tedy ta část mozku, která řídí volní pohyby ve stavu bdění. Proč se tedy nehýbeme, když se nám zdá se o tom, že se pohybujeme?
V mozkovém kmenu spojujícím mozek s míchou se pravděpodobně nachází oblast, která aktivně blokuje pohybové signály vznikající v mozku. Rušení spojení mezi mozkem a výkonnými orgány, v tomto případě příčně pruhovaným svalstvem, způsobuje tělesnou nehybnost. To se netýká okohybných svalů, do kterých nervy přichází přímo z mozku - mimo mozkový kmen. Proto se oční bulvy pohybují i v průběhu REM spánku.
Lidé trpící narkolepsií mívají záchvaty REM spánku, do kterého mohou upadnout kdykoliv přes den i uprostřed činnosti. Záchvaty se nedají předvídat. Narkoleptik se prostě zhroutí v důsledku náhlého uvolnění svalstva těla.
U koní, stejně jako u ostatních savců, je REM spánek přítomný. Ale, a to je podstatné, jenom v poloze, kdy kůň leží. Mechanizmus neúnavného stání během REM spánku není funkční. Kůň, který má možnost odpočívat jen vestoje, trpí nedostatkem REM spánku. Důsledkem toho mohou být poruchy chování, snížení schopnosti soustředit se a učit se. Když má kůň následně možnost si lehnout, jeho spánek z větší části probíhá ve fázi REM. Když však nedostatek REM spánku trvá dlouho, může kůň upadnout do narkoleptického stavu.
U lidí se nedostetek REM spánku projevuje sníženou pozorností, podrážděnosí, úzkostí nebo i halucinacemi.

Pocit bezpečí:

Koně si lehnou, jen když se cítí v bezpečí. Jejich hlavní obranou ve stavu ohrožení je okamžitý útěk. I to krátké zdržení se při vstávání může stát osudným. Při volném způsobu života při odpočinku někteří členové stáda leží, zatím co starší a dominantnější jedinci zůstávají stát na stáži. Domácí koně si lehnou ve známé stáji a výběhu. Předtím ustájení koně vypuštění na pastvinu si zvykají na otevřený prostor několik týdnů. Na novou stáj si koně zvykají různě dlouhý čas. Závisí to na prostředí ve stáji - klidu, přítomnosti jiných koní, čistoty podestýlky - a na nervové soustavě koně. Když je vše v pořádku, obvykle si kůň v noci lehne již do tří dnů, maximálně do týdně. Je však neobvyklé, že si kůň lehne hned první noc.
Nejčastěji narušujeme spánkový cyklus závodním koním. Ustájení v místě závodů má být co nejméně odlišné od domácího. Kůň zvyklý být v boxu prožije stres, když ho uvážeme. Podlaha pod koněm má být suchá, čistá a rovná s dostatečným, raději větším množstvím podestýlky. Koně z jedné stáje mají stát vedle sebe. Převoz koní v noci před závody je obere o možnost lehnout si a spát REM spánkem. Když je poskytované ustájení vyhovující, je potřeba cestovat den před závody a koně ustájit. V opačném případě je lepší jet na závody v den závodů brzy ráno a nechat koně odpočívat doma. Jezdci, trenéři i pořadatelé závodů by si měli uvědomit, že když má kůň podat očekávaný výkon, musí se mu dopřát klidný, zdravý spánek den před závody. Nervozita, nesoustředění a horší výkony jsou v mnohém důsledkem absence REM spánku.

Jak dlouho potřebuje kůň spát?

Koně, pro které by znamenalo zastižení ve spánku ohrožení, mají lehký a přerušovaný spánek. Celková délka spánku u koní je 5 - 6 hodin denně. Závisí to na délce světelného dne, věku a povahy koně, jeho pracovním využití, režimu dne ve stáji, způsobu krmení a ošetřování. Z toho 2 hodiny by měl kůň trávit v leže v REM spánku přerušovaně na 4 - 5 krát. Vyšší obsah bílkovin v krmivu přáznivě ovlivňuje délku spánku. Poníci a osli tráví v leže víc než 5 hodin denně. Drezurní koně po výcvikové hodině, kdy se učili nové cviky, si obvykle lehají a spí. To se dokázalo i u lidí.
Potřeba spánku je nepřímo úměrná věku. Hříbata prospí většinu dne pod dozorem starostlivé matky. Ta zase čím mladší hříbě má, tím méně spí sama. Nejmenší potřebu spánku mají dospělí koně okolo 10 let. V přírodních podmínkách je vedoucí hřebec stáda ten, který si nemůže dovolit odpočívat dlouho, protože by se mohlo stát, že až se probudí, zjistí, že mu jeho klisny odvedl zdatnější, méně ospalý sok.
U domácích koní pouštěných do výběhu zase můžeme pozorovat, že starší jedinci si lehají ojediněle. Obvykle bdí nad svými mladšími druhy vestoje a líhají si až ve stáji. Takto se chovají i koně staří - 20 i více letí, u kterých potřeba spánku stoupá, ale více než svým potřebám se podřizují jakési sociální zodpovědnosti a drží stráž.
Zvětšit obrázek spící hříbátko.jpg

O čem se zdá koním?

Těžko říci. Koně nám nedokáží říci, zda a co se jim zdálo. Každopádně, u koní existuje REM spánek, fáze, ve které lidé sní. Během REM spánku můžeme kromě pohybu očí, zrychleného tepu a dechu pozorovat i náznakové pohyby končetin, těla a dokonce i hlasové projevy.
Například na boku ležící a spící parkurový kůň může pohybovat končetinami jako ve cvalu a při překonávání překážek. A co ještě plemenný hřebec! Při pohledu na něj a podle zvuků, které vydává, je nám úplně jasné, že to, co se mu zdá, se jednoznačně týká klisen.
Tak jako jiní savci, i koně potřebují REM spánek a aby ho měli, musí mít příležitost lehnout si. Proto poskytněte svým koním útulnou a pohodlnou stáj a popřejte jim "dobrou noc a pěkné sny".
Zvětšit obrázek spící kůň.jpg

Od Anushkaaa

30. května 2008 v 12:56 | Siky |  Qamsie

Lidi a hlavně SBčka !!!

30. května 2008 v 12:54 | Siky |  Qamsie
Je skoro jedna hodina odpoledne a já teprve vstávám...Proč?....Protože domů jsem přijela ve dvě v noci a byla jsem tak zničená z těch dvou dnů že jsem do postele padla jak mrtvá...No co byla jsem dva dny v německu a celý ty dva dny jsem prochodila a projezdila v autobuse a v Drážďanech...Děs Běš!! Tak se omlouvám svým SBčkám že jsem na jejich blogách tak dlouho nebyla a snad to pochopíte....:)Jinak teď je mi sqele!!!

Vlastnosti Koní

27. května 2008 v 15:38 | Siky |  encyklopedie

Vlastnosti koní

I laik, který pozoruje koně jen chvíli, rozpozná řadu projevů koním příznačných. Koně se většinou vyznačují plachostí, jsou bázliví a nedůvěřiví. Jsou to zvířata bránící se v první řadě útěkem. Bleskový útěk je nejjistější ochranou před nebezpečím. Zpanikaří-li, jejich chování začne postrádat jakoukoli smysluplnost a může vést až k nebezpečným situacím.Jestliže se projevuje lekavostí, je takové chování koně pro jezdce velmi nepříjemné. Je však naprosto zbytečné ho pro toto instinktivní chování trestat. Klidné, trpělivé obeznámení koně s co nejvíce novými věcmi a situacemi jim dodá důvěru a jistotu.
Kůň je zvíře s potřebou pohybu. Divoce žijící koně byli ve svém původním prostředí rozlehlých stepí v pohybu mnoho hodin denně, aby si mohli zajistit dostatečné množství potravy. Proto je pro spokojenost koně důležitý dostatek pohybu, světla, vzduchu a kontaktu se svými druhy. Je-li kůň ustájen, musíme na tato kritéria při denní péči obzvlášť dbát. Koni musí být umožněn dostatečný a rozmanitý pohyb, k čemuž patří i chození do výběhu nebo na pastvinu.Souhrnně řečeno, všichni koně se chovají stejně, a přitom každý jinak - projevují rozdílnou míru temperamentu. Někteří na vše reagují prudce, ohnivě, jiní se vyznačují klidem, pasivitou. Od choleriků vede množství přechodných typů až k flegmatikům. Každého koně je nutné brát jako individualitu, neexistují dva, kteří by měli stejný temperament, totožnou povahu. Každý kůň se od jiného odlišuje svým charakterem a temperamentem, zálibami a averzemi. Jeho momentální náladu a stav poznáme především podle hry uší, podle očí a podle pohybu ocasu. Zkušení chovatelé a trenéři musí být i dobrými psychology, aby uměli rozlišit, jak s kterým koněm zacházet. I jezdec musí vynaložit mnoho času, trpělivosti a pozornosti, aby správně rozpoznal a pochopil chování svého koně. Pouze tak může dosáhnout jeho důvěry a náklonnosti, rozeznat u něj strach od vzpurnosti a správně postupovat při jeho výchově a výcviku. Správný výcvik se pozná podle toho, že se kůň v pohybu pod jezdcem stále zdokonaluje, a zároveň si udržuje svou přirozenost.Koně, kteří jsou při každodenní práci spokojení, nabízejí nejlepší předpoklady pro stabilní a harmonické partnerství mezi člověkem a zvířetem. Tyto předpoklady se podpoří a upevní trpělivostí a respektováním koně. Zásada, ze které odborníci vycházejí, zní: kůň se většinou rodí s dobrou povahou - záleží na člověku, aby ho svým zacházením nezkazil!

Appalosska :D

27. května 2008 v 15:36 | Siky |  obrázky

Tákže Lidi...

23. května 2008 v 21:37 | Siky |  Qamsie
Modrý design bude sice až 14.6.2008 ale teď míním dát nějákej hezčí vzled pač se mi chce měnit a mám na to náladu ták toho míním využít než ji ztratim xD...Ták kdyby to tady bylo pokaždé jiný ták se nelekněte !! :))))))

Bleskovka.5

22. května 2008 v 11:10 | Siky |  soutěže
Co na diplomek mi napište pod to =) A beru prvních 5 !!!

SlepicoHorse xD

21. května 2008 v 19:57 | Siky |  fun life
Já jsem to sem prostě musela dát! Pač to je tak povedený že z toho nemůžu ani psát na klávesnici xD! Tak k tomu dejte nějákej ten komentář a bawte se ;D
To je nějákej Koňopštros nebo Slepicohorse....xD

Moc obrázků Fríských koní

21. května 2008 v 19:15 | Siky |  obrázky

Mocinky moc obrázků Fríských Koní!


Noha Koně

21. května 2008 v 19:05 | Siky |  encyklopedie

Péče o nohy

400 kilo je hodně, i když má kůň čtyři nohy, které jeho váhu nesou. Koňské nohy musí vydržet opravdu hodně. Po ježdění proto vyžadují zvláštní péči, aby se rychle opět vzpamatovaly.
POLOVINA TUNY
Středbě velký kůň váží mezi 400 - 500 kilogramy, to tedy znamená, že na jednu nohu připadá 125 kilogrymů! To není problém, dokud je kůň mladý, je chován správně podle potřeb svého druhu, může se pohybovat hodně venku a přitom se extrémně nenamáhá.
SPORT A VOLNÝ ČAS
Sportovní kůň stojí mnohdy mnoho hodin ve vsém boxu a když smí konečně ven, musí cválat, skákat, klusat, zkrátka: velmi se namáhá a přitom ještě nese na zádech svého jezdce. Soutěže jsou pro koně obzvlášť namáhavé. Ale i když kůň vede celkem poklidný život a při práci se moc nenamáhá, musíte mu pravidelně kontrolovat nohy i kopyta a neustále o ně pečovat.
VYVÁŽENÝ TRÉNINK
Nejlepší prevencí proti přílišné únavě je rozhodně správně dávkovaný trénink. musíte s koněm pracovat tak, aby zůstal pružný a svižný a vypracoval si svaly a fyzickou kondici. Nodostatečně vyvinuté svalstvo neboo slabá kondice koně jsou často důvodem pro problémy s klouby nebo šlachami. Rozdělte si dobře a pečlivě práci, abyste svého koně postupně dostali do dobré formy. Dobře vytrénovaní překážkáři například kromě soutěží skáčou jen málo. Drezurní koně se musí uvolnit v přírodě a koně držení v otevřené stáji trénují v terénu či na dráze.
ŠETŘETE SVÉHO KONĚ
Měli byste štřit nohy svého koně a nepřehánět pohyby, které silně zatěžují šlachy a klouby, jako například cvalová práce, chody do stran, školní skoky, časté přechody do zastavení a skoky a vytrvalostí trénink vůbec. Jak se říká: všeho s mírou !
VŠEDNÍ DEN
po ukončení každé jízdy byste měli koni důkladně prozkoumat. Nejdříve je pořádně osušte a očištěte, vyškrabejte kopyta a podívejte se, jestli v rohovině kopyt nazaklínil kamínek.Ohmatejte rohovou stěnu, abyste zjistili teplotu: Nesmí být zvýšená a kpyta musejí být na dotek chladná. Pak prohlédněte koni nohy. Přejeďte rukou po šlachách, osahejte klouby, abyste zjistili případný zánět, otok, poranění nebo nerovnost kůže. Zkontrolujte ohbí spěnek: Musí být čitá a hladká. Rozpraskaná, drsná kůže nebo otok prozrazují kožní problémy nebo vznik prasklin.
ZPÁTKY VE STÁJI
Při jízdě v terénu, zejména pokud je půda měkká nebo také tvrdá a kamenitá, často dochází k drobným poraněním nohou koně. Doma ve stáji byste měli koni nejprve nohy osprchovat vodou, abyste je osvěžili a očistili. Pečliivě pak osušte spěnková ohbí. Očistěte také kopyta a natřete je tukem.
PO VYKONANÉ PRÁCI
U poranění koňských nohou při skocích rozlišujeme dvě skupiny : naražení a modřiny, které si kůň způsobí, když narazí na nějakou tyč nebo upadne, a záněty, způsobené přílišným namáháním.
DŮKLADNÉ PROZKOUMÁNÍ
Po práci by se měli nohy koni osprchovat slabým proudem vody. Přitom se můžete podívat, jestli je všechno v pořádku. Příští den po ježdění prohmatejte i kopyta, šlachy a klouby: zánět, otok nebo vyvrtnutí v důsledku úderu se někdy projeví na noze koně až po určité době.
BANDÁŽE A HOJIVÉ HLÍNY
Větší námaha, kterou kůň projde, například delší výlet nebo dostih, klade velké nároky na nohy vašeho koně. Bezprostředně po velké námaze byste měli proto nohy delší dobu chladit - samozřejmě, pokud není příliš chladné počasí. abyste zabránili zánětům nebo otokům koňských nohou, pokládejte koni na nohy stájové bandáže. Obklady předcházejí otokům anebo přimějí již vzniklý otok, aby rychleji splaskl. Například léčivé hlíny jsou jednoduchým a velmi účinným hojivým prostředkem. antiseptické, protizánětlivé prostředky smějí být použity jen v akutních případech. Důležitá je prostě včasná, ale i preventivní péče o nohy koně.

POZOR, NEBEZPEČÍ !

Šlachy a kloby nohou se nacházejí hned těsně pod kůží. Sebemenší poranění může poškodit citlivou tkáň, šlachové pouzdro nebo kloubní chrupavku. U povrchových zranění postačí vyčistit pod tekoucí vodou a vydezinfikovat. Je - li poranění těžší, na větší ploše anebo silně krvácí, musíte v každém případě přivolat veterináře !
TIP
Den po velké námaze by se měl váš kůň šetřit. sundejte mu bandáže a proveďte ho jednou nebo dvakrát kolem dokola, choďte s ním tak 15 minut. Můžete ho také na pár hodin vypustin ana pastu. Po návratu do stáje mu osprchujte nohy, osušte je a nakonec dejte koni opět stájové bandáže.
CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Projevy opotřebení
Otoky v oblasti kloubů poukazují na opotřebení, například u edémů v oblasti spěnkových kloubů a kloubních výronů ve hleznech. Tato onemocnění nemusí být sice nutně bolestivá, ale přesto byste měli svého koně šetřit. Pravidelný, lehký pohyb, k tomu časté ochlazování nohou a obklady s léčivými hlínami jsou pořád ta nejlepší medicína.

Od Stanči...=)

21. května 2008 v 18:54 | Siky |  Qamsie
ObrazekKuju:)

SB-Bláňa

21. května 2008 v 18:28 | Siky

Táák jsem se rozhodla...

21. května 2008 v 12:00 | Siky |  Qamsie
Tak jsem se v těch designech rozhodla. Tenhle design co tu je tu bude až do 14.6.2008-to je den kdy mám nárózky :)) !! A proto že jsou to moe 12 narozky tak si jako dárek dám new design na blog. oufám že tadyk do června s tímhle designem vydržíte a nebude vám vadit=) Mám tenhle design ráda, ale zas je pravda že jsem tady měla až do teď jen hnědé,oranžová a.pod. designy. Proto je ten další modrej! A modrá je moje nej barva ;))


Videjko s Arábkem =) :-*

20. května 2008 v 17:29 | Siky |  videa
Arabský Kůň =)

Diplomeky za 4.bleskovku

20. května 2008 v 17:14 | Siky |  ocenění
Ták tadyk máte diplomky za 4.bleskajdu =)

Bleskovka.4

19. května 2008 v 9:23 | Siky |  soutěže

1) Mám sem dát ten nový modrý design ???

2) Jak se ti líbí ten co tu je teď ???

3) Když jsi tu....nudíš se ???

4) Co by jsi sem přidal/a ???

5) Neva že bude společnej diplom ???

7) Tak se tadyk bawte =) Písnu....!!!


Designy (můj obvyklý problém...)

16. května 2008 v 8:48 | Siky |  Qamsie
Tak tohle má být new design blogu a já nevím jestly ho sem mám dát nebo ne. Současný design se mi líbí a nerada bych ho rušila. pls lidi poraďte. Kterej design sem mám dát?

Palomino

16. května 2008 v 7:55 | Siky |  plemena koní
Už od chvíle, kdy španělští koně vkročili na americkou půdu, existují koně se zvláštním zbarvením zvaným palomino. Tato nádherná, dozlatova zbarvená zvířata s bílou hřívou byla ve Španělsku nesmírně oblíbená a patřila k miláčkům královny Isabelly Bourbonské. Ta jich měla ve stáji přes sto a jezdit na nich mohli pouze členové královské rodiny nebo držitelé zvláštního povolení. Zbarvení palomino se někdy také nazývá izabela,právě podle španělské královny. Tento typ zbarvení najdeme u celé řady plemen, ale koně palomino chované kdysi na španělském královském dvoře byli považováni za svébytné plemeno.
V roce 1936 založil Američan jménem Dick Halliday registr pro chov koní palomino v USA . Prvním zapsaným koněm byl hřebec El Rey de Los Reyes . Pan Halliday věnoval řadu let výzkumu těchto koní a napsal o nich spoustu článků. V roce 1936 byl registr převeden na asociaci Palomino Horse Association. Členem se může stát jakýkoli kůň se zbarvením palomino, bez ohledu na plemeno, podmínkou je výška mezi 140 a 170 cm.
- ZBARVENÍ
Ideální barvou je u koní palomino zlatá, jakou najdeme na zlatých mincích, ale samozřejmě existují různé jiné odstíny. Hříva a ocas mívají barvu bílou , stříbrnou či slonovinovou, ale povoleno je až 15 procent tmavší či zrzavé srsti. Oči bývají černé nebo hnědé a kůře většinou šedá, černá nebo hnědá.

Za SB =)

15. května 2008 v 20:08 | Siky |  Qamsie